Декларация за поверителност

Всички данни станали ми достояние по повод поръчките които правите са защитени по реда и правилата които определя Комисията за защита на данните.

Фирма “Коффе трейд ” е регистрирана като администратор на лични данни.

По никакъв начин Вашите данни няма да бъдат предоставяни на други лица.

Всички промени, които правим на тази политика на поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.